Produkty > Betony > Beton B-10 Chudziak

Beton B-10 Chudziak

Zastosowanie:

Beton B-10 Chudziak Promotor służy do wylewanie podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.

Sposób użycia:

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody (Patrz Dodatkowe informacje na stopce worka). Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody, a nie wodę do suchej mieszanki. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. UWAGA! zwiększanie lub zmniejszanie ilości wody powoduje zmianę podstawowych właściwości takich jak wytrzymałość i konsystencja. Należy pamiętać, aby wykorzystywać całą zawartość worka. Jeśli nie jest to możliwe, produkt trzeba dokładnie wymieszać i przygotować wymaganą ilość. (Istnieje możliwość, że podczas transportu lub złego przechowywania składniki rozdzielą się).

Stosowanie:

Wcześniej przygotowaną zaprawę należy wylewać w sposób ciągły, tak aby nie dopuścić do nadmiernego wysychania produktu. Przez pierwsze dni należy chronić produkt przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem, aby nie doszło do zbyt szybkiego wysychania. Zaprawę można zraszać czystą wodą. Okres wysychania jest uzależniony od grubości warstwy oraz od wilgotności i temperatury. Stosować zgodnie ze sztuką budowlaną. Używać narzędzie ze stali nierdzewnej.

Przydatność do użycia:
6 miesięcy od daty spakowania
(data umieszczona w górnej lub dolnej części worka)
Opakowania:
Worki po 25 kg. Na palecie 48 szt.

Dane techniczne:

Po wymieszaniu z wodą:
Ilość wody - 3,8 l na 25 kg (1 worek)
Wytrzymałość na ściskanie - C10
Wytrzymałość na zginanie - F1

Przechowywanie:

Do 6 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

Ostrzeżenia:

Należy chronić oczy i skórę. Produkt zawiera cement portlandzki. W przypadku zabrudzenia oczu skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.