Produkty > Wylewki > Wylewka Cementowa

Wylewka Cementowa

Wylewka cementowa Promotor to gotowy produkt do zarobienia z wodą. Po wymieszaniu tworzy jednorodną szarą masę. Wylewka jest łatwa w zastosowaniu. Po wyschnięciu stanowi doskonały podkład o gładkiej powierzchni. Można ją stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Zastosowanie:

Wylewka cementowa PROMOTOR to produkt do ręcznego wykonywania podkładów podłogowych. Produkt służy do zastosowania wewnętrznego jak i zewnętrznego. Może być stosowana jako podkład podłogowy a także jako warstwa ostateczna. Produkt może być stosowany jako podkład pod: panele podłogowe, płytki ceramiczne lub kamienne i różnego rodzaju wykładziny.

Sposób użycia:
  1. Przygotowanie podłoża.

Podłoża powinny być suche, twarde i oczyszczone ze wszystkich zabrudzeń, które mogą obniżać przyczepność i  wytrzymałość produktu. Wylewkę cementową Promotor można stosować na wszystkich podłożach mineralnych.

  1. Przygotowanie produktu.

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody a nie wodę do suchego produktu. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. Konsystencję można regulować ilością wody zgodnie z doświadczeniem. Jednak trzeba zachować tę samą proporcję dla całej partii wyrabianego produktu. Należy pamiętać, aby wykorzystywać całą zawartość worka. Jeśli nie jest to możliwe, produkt trzeba  dokładnie wymieszać i przygotować wymaganą ilość. (Istnieje możliwość, że podczas transportu lub złego przechowywania składniki rozdzielą się).

  1. Stosowanie.

Wcześniej przygotowaną zaprawę należy wylewać w sposób ciągły, tak aby nie dopuścić do nadmiernego wysychania produktu. Świeżo wylaną wylewkę należy rozprowadzać metalową sztangą. Wyrównywanie należy wykonywać ruchem zygzakowatym, tak aby zaprawa miała możliwość dotarcia na całej powierzchni, a wewnątrz niej nie powstały pęcherze powietrza. Tak wykonany podkład należy poddać pielęgnacji. Przez pierwsze dni należy chronić wylewkę przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem, tak aby nie doszło do zbyt szybkiego wysychania. Produkt można zraszać czysta wodą. Okres wysychania jest uzależniony od grubości warstwy oraz od wilgotności i temperatury.

Stosowanie dylatacji:

Przy wylewaniu podkładów podłogowych należy pamiętać o stosowaniu dylatacji. Dylatacja ma na celu oddzielenie podłogi od elementów budynku (ścian, słupów, schodów). Szczeliny dylatacyjne powinny dzielić wylewaną podłogę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m2.

Dane techniczne:

EN 13813 CT-C20-F3-A15 produkt zgodny z PE-EN13813:2003
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/DWU
Reakcja na ogień: A1
Wydzielanie substancji korozyjnych: CT
Przepuszczalność wody: NPD
Przepuszczalność pary wodnej: NPD
Wytrzymałość na ściskanie: C20
Wytrzymałość na zginanie: F3
Odporność na ścieranie: A15
Izolacyjność akustyczna: NPD
Dźwiękochłonność: NPD
Opóc cieplny: NPD
Odporność chemiczna NPD

Ilość wody: około 4 l/25kg
Czas gotowości zaprawy: około 2 godziny
Temperatura przygotowania: od 5C do 25C
Wydajność: 1,9kg na 1 m2 na każdy 1 mm grubości
Grubość warstwy: 25-100mm
Data produkcji:
oznaczona na worku
Opakowania:

Worki po 25 kg. Na palecie 48 szt.

Przechowywanie:

Do 6 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.


Ostrzeżenia:

Należy chronić oczy i skórę. Produkt zawiera cement portlandzki. W przypadku zabrudzenia oczu skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.

Start | Produkty | Do pobrania | Promocje | Porady | Kontakt
Copyright © 2013 Promotor Sp z o.o.