Produkty > Zaprawy > Zaprawa murarska Pollux

Zaprawa murarska Pollux

Zaprawa murarska Pollux  Promotor to gotowy produkt do zarobienia z wodą. Po wymieszaniu tworzy jednorodną szarą masę. Doskonale nadaje się do wykonywania cienkowarstwowych robót murarskich z betonu komórkowego i silikatów. Po stwardnieniu zaprawa staje się mrozoodporna i wodoodporna.

Zastosowanie:

Zaprawa murarska Pollux PROMOTOR służy do wykonywania prac murarskich z bloczków z betonu komórkowego i silikatów. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do wznoszenia ścian i filarów z elementów wapienno-piaskowych.

Sposób użycia:
  1. Przygotowanie bloczków.

Gazobeton i silikaty powinny być czyste wolne od kurzu i innych zabrudzeń mogących obniżyć przyczepność zaprawy.

  1. Przygotowanie produktu.

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody a nie wodę do suchego produktu. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. Konsystencję można regulować ilością wody zgodnie z doświadczeniem.

  1. Stosowanie.

Prace murarskie należy wykonywać starannie zgodnie z zasadami murowania. Należy zachowywać jednakową grubość spoiny. Najlepiej stosować kielnie z ząbkami o wielkości około 5 mm. Po położeniu bloczku należy go delikatnie dobijać gumowym młotkiem. Nadmiar zaprawy zebrać. Należy pamiętać, aby prace prowadzić przy braku opadów atmosferycznych.

Dane techniczne:

Proporcje składników:
(objętościowo)
Cement: 20%
Wapno hydratyzowane: 1,7%
Eter metylowy celulozy: 0,2%
Ester etylenu kwasu octowego: 0,2%
Kruszywo: 77,9%
Wytrzymałość na ściskanie: 5MPa (M5)
Klasa reakcji na ogień: A1
Absorpcja wody: 0,05 kg/m2min0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : µ15/35
(wartość tabelaryczna)
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83W/mK
(wartość tabelaryczna ;P=50%)
Trwałość – mrozoodporność ubytek masy:<0,5%
Trwałość – spadek wytrzymałości na zginanie:<15%
Ilość wody: około 5 l/25kg
Czas gotowości zaprawy: około 1 godziny
Temperatura przygotowania: od 5C do 25C
Grubość warstwy: 2-8 mm
Produkt zgodny z: PN-EN 998-2:2012
Typ: Zaprawa murarska, wykonana w zakładzie, według przepisu, do cienkich spoin (T)

Opakowania:

Worki po 25 kg. Na palecie 48 szt.
Przechowywanie:

Do 6 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

Ostrzeżenia:

Należy chronić oczy i skórę. Produkt zawiera cement portlandzki. W przypadku zabrudzenia oczu skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.

Start | Produkty | Do pobrania | Promocje | Porady | Kontakt
Copyright © 2013 Promotor Sp z o.o.