Produkty > Zaprawy > Zaprawa tynkarska

Zaprawa tynkarska

>Zaprawa tynkarska GP Promotor to gotowy produkt do zarobienia z wodą. Po wymieszaniu tworzy jednorodną szarą masę. Zaprawa tynkarska jest łatwa w zastosowaniu. Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Zastosowanie:

Zaprawa tynkarska GP Promotor jest produktem przeznaczonym do wykonywania tradycyjnych ręcznych wypraw tynkarskich. Przeznaczona jest do wykonywania tynków wewnątrz i na zewnątrz budynków. Można z niej uzyskać podkład tynkarski oraz tynk napowierzchniowy. Doskonale nadaje się również na podkład tynków akrylowych oraz mineralnych.

Sposób użycia:
  1. Przygotowanie podłoża.

Podłoża powinny być trwałe i sztywne. Powinny być również równe, tak aby grubość wyprawy tynkarskiej mieściła się w granicy+/- 5mm. Powierzchnie, na które nakładany jest tynk, powinny być wolne od kurzu, tłuszczów, smarów i innych substancji, mogących obniżyć przyczepność produktu. W przypadku zupełnie gładkich powierzchni należy najpierw zrobić nacięcia. Nadmiernie chłonne podłoża należy zwilżyć wodą.

  1. Przygotowanie produktu.

>Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody a nie wodę do suchego produktu. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. Konsystencję można regulować ilością wody zgodnie z doświadczeniem. Jednak trzeba zachować tę samą proporcję dla całej partii wyrabianego produktu. Należy pamiętać, aby wykorzystywać całą zawartość worka. Jeśli nie jest to możliwe, trzeba produkt dokładnie wymieszać i przygotować wymaganą ilość. (Istnieje możliwość, że podczas transportu lub złego przechowywania składniki rozdzielą się).

  1. Stosowanie.

Wcześniej przygotowaną zaprawę należy nakładać bezpośrednio na ścianę. Tynk należy zatrzeć tuż przed jego całkowitym zastygnięciem. Należy pamiętać, aby prace prowadzić w miejscach osłoniętych przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem. W przypadku prac prowadzonych wewnątrz budynków należy pamiętać o wentylowaniu pomieszczeń, jednak nie dopuszczając do przeciągów.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie:≥2.0 MPa CSI
Przyczepność:≥0,3 MPa FP:B
Klasa reakcji na ogień: A1
Absorpcja wody: W0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ25
(wartość tabelaryczna)
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,93W/mK
(wartość tabelaryczna)
Trwałość – mrozoodporność ubytek masy: <15%
Trwałość – spadek wytrzymałości na ściskanie: <20%
Ilość wody: około 4 l/25kg
Czas gotowości zaprawy: około 2 godziny
Temperatura przygotowania: od 5C do 25C
Wydajność: 1,7 kg/m2 na każdy 1 mm grubości
Grubość warstwy: 5-20 mm
Produkt zgodny z: PN-EN 998-1:2012
Typ: zaprawa tynkarska, wytworzona w zakładzie, według przepisu, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Skład:
Cement: 10%
Wapno: 10%
Kruszywa: 80%
Opakowania:
Worki po 25 kg. Na palecie 48 szt. Przechowywanie:

Do 6 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

Ostrzeżenia:

Należy chronić oczy i skórę. Produkt zawiera cement portlandzki i wapno hydratyzowane. W przypadku zabrudzenia oczu skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.

Start | Produkty | Do pobrania | Promocje | Porady | Kontakt
Copyright © 2013 Promotor Sp z o.o.